Diknings AB Bertil Segerberg

Diknings AB startades 1967 av Bertil Segerberg. Det finns idag 3 anställda: Thomas Segerberg, Mats Berg och Viktor Segerberg. Företaget är specilaliserade på täckdikning och har 2 st täckdikningsmaskiner, 1 st dräneringsplog och en grävkjedja. Det finns även 1 bandmaskin, 1 grävlastare, 1 hjulmaskin och 2 st grusvagnar.

Täckdikning är huvudsysslan och täcker ca 90% av arbetet. Utöver täckdikning utförs även andra grävarbeten så som avlopp och husgrunder. Vår kundkrets består mestadels utav lantbrukare men även endel privatkunder.

Medlem i Svenska Dränerares Riksförbund (SDR).

(besök deras hemsidan genom att klicka på bilden.)